Notice for B.A Program 1st Semester Examination 2020 Male Marksheet DistributionNotice for B.A Program 1st Semester Examination 2020 Male Marksheet Distribution